Klokočov

V roce 1993 osiřela železniční zastávka Klokočov, která byla dána do provozu v r. 1891 spolu s 39 km dlouhé železniční tratí ze Suchdolu nad Odrou do Budišova nad Budišovkou. Železniční zastávka, která se nachází v údolí říčky Čermné na katastrálním území Kamenky, v minulosti sloužila lidem z Klokočova i z Kamenky. Typizovaná budova z ostře pálených cihel (podobná je v Jakubčovicích n.O., Čermné ve Slezsku, Svatoňovicích a dříve i v Mankovicích) v sobě ukrývá čekárnu, bývalou výdejnu jízdenek a byt. Do roku 1993 zastávku obývala rodina Martinčíkova, známá chovem koz, psem Fíkem a dobrosrdečným a ke všem se hlásícím Josefem.

V letech 1993 – 1997 budova zastávky chátrala a trpěla nájezdy různých nenechavců. Postupně se ztratilo vše, co se dalo demontovat a odnést (elektroinstalační materiál, vybavení čekárny a kamna).

Železniční zastávka Klokočov zažila i významnější období – např. provoz parní trakce, kdy se v Klokočově zbrojily parní lokomotivy vodou z dodnes zachovaného vodního jeřábu. Žel. zastávka Klokočov v 70. letech sloužila k nákladce dřeva a měla vlastní odbočnou nakládkovou kolej.

V roce 1997 požádala naše Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ČD s.o. Ostrava o pronájem budovy železniční zastávky Klokočov za účelem zřízení terénní základny pro praktickou ochranu přírody a ekologickou výchovu. Po fyzickém převzetí objektu a okolního pozemku v říjnu 1997 jsme začali s celkovým úklidem budovy železniční zastávky i jejího okolí. Dodnes je patrné, že se zde nikdy neprováděl odvoz domovního odpadu. V roce 1997 byla železniční zastávka stižena povodní. Došlo k zaplavení sklepa a studny vodou z říčky Čermné (dodnes navlhává střední stěna).

Aby se dala železniční zastávka Klokočov užívat jako terénní základna, potřebovali jsme sehnat starší nábytek a vybavení. V tom nám velmi pomohla a.s. OPTIMIT Odry, která nám věnovala skříně, šatnové skříňky, lavice, židle a další drobný inventář ze zrušeného učňovského střediska. Dvoje kamna, vybavení kuchyně a starší postele nám věnovali ochotní lidé.

Od roku 1997 železniční zastávku Klokočov využíváme pro organizaci hlavního doprovodného programu při jízdách zvláštních parních vlaků – „Country Expressů“. Za tímto účelem jsme zřídili dvě ohniště s lavičkami, která jsou využívána turisty a cestujícími. Dále jsme zakoupili deset vyřazených vojenských postelí, takže zde může nocovat až patnáct lidí.

Železniční zastávka Klokočov byla vždy odkázána na veřejnou studnu jako na jediný zdroj pitné vody. Vinou vandalů a povodní však byla po roce 1997 nepoužitelná a tak se začala využívat jako zdroj pitné vody studánka vzdálená od zastávky cca 300 metrů. V roce 1998 jsme proto požádali „Nadaci rozvoje občanské společnosti“ v Praze (financovanou z prostředků PHARE o dotaci na opravu studny z fondu „SOS povodně“. NROS Praha nám dotaci schválila. Proto jsme studnu podle projektu firmy StavingŽů Odry opravili a od září 1998 opět funguje.

Vzhledem k odlehlosti této stavby máme zájem o její stálé (alespoň víkendové) využívání. Proto tuto naši terénní základnu půjčujeme dalším občanským sdružením a spolkům jako např. Klubu historie dopravy Ostrava, Dětem Země, Junákům, společnosti přátel POODŘÍ apod.

Pokud máte zájem strávit romantický víkend na naší terénní základně, železniční zastávce Klokočov, v pěkném údolí říčky Čermné, můžete si pobyt dohodnout u naší jednatelky – paní Ludmily Wiltschové, tel.: +420 605 339 673.

Pro Vaši lepší představu zde uvádíme ještě jednou informace o této naši základně:

  • zastavuje zde vlak (asi 4x denně),
  • k přespání lze využít cca 15-ti míst ve vlastních spacích pytlech,
  • suché WC,
  • studna s užitkovou vodou,
  • studánka s pitnou vodou vzdálená cca 300 m od zastávky,
  • kamna na tuhá paliva,
  • zařízená kuchyň a klubovna,
  • posezení u dvou ohnišť,
  • možnost uschování kol v uzamykatelném plechovém skladu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat ČD Ostrava, a.s. OPTIMIT Odry, NROS Praha a všem dalším podnikatelům a lidem, kteří nám cokoliv věnovali nebo čímkoliv pomohli, za jejich dosavadní pomoc. S tímto poděkováním zveme všechny zájemce o romantiku a přírodní krásy Nízkého Jeseníku k návštěvě železniční zastávky Klokočov.

Na Vaši návštěvu se těší ZO ČSOP Odry.