Kontakty

ZO ČSOP Odry sídlí na adrese jednatelky a od roku 1997 má od Českých drah pronajatou budovu železniční zastávky Klokočov jako terénní základnu. Tuto naši základnu půjčujeme neziskovým organizacím, dětským kolektivům a zájemcům z řad přátel přírody. Rezervace je možná u Ludmily Wiltschové. Správci této základny jsou Josef Bubeník a Květoslav Wiltsch.

Výbor ZO ČSOP Odry pracoval a pracuje ve složení:

Předseda: Luděk Kostelník, Jižní ul. č. 18,
Odry, tel.: +420 725 149 485
Hospodářka: Tamara Oravová, Pramenní ul. č. 6,
Odry, tel.: +420 776 351 707
Jednatelka: Ludmila Wiltschová, Sídliště Míru č. 13,
Odry, tel.: +420 605 339 673
Revizor: Miroslav Opršal, Jeseník nad Odrou č. 56,
Jeseník nad Odrou, tel.: +420 731 966 967
Vedoucí odd. mladých Mgr. Radovan Rafaj, Komenského ul. č. 3,
ochránců přírody: Bílovec, tel.: +420 601 548 112


Další informace:

Identifikační číslo: 66741165
Peněžní ústav: ČS a.s., pobočka Odry, č.ú.: 1765114389/0800

Své dotazy a nápady můžete zaslat předsedovi ČSOP Odry Luďkovi Kostelníkovi na email kostelnik.ludek@centrum.cz