Cyklistický výlet Budišovskem

Pondělí 24.6.2019

V pátek 5.7.2019 pojedeme na cyklistický výlet Budišovskem. Ráno pojedeme s koly vlakem s odjezdem v 7:16 hod. ze Suchdolu23 nad Odrou, v 7:32 hod. z Oder, v 7:39 hod. z Jakubčovic nad Odrou a v 8:02 hod. z Vítkova do Budišova nad Budišovkou (příj. v 8:24 hod.), odkud pak již na kole pojedeme po trase: Guntramovice – cesta česko-německého porozumění – bývalý lom – Zlatá lípa – Podlesí (občerstvení v novém penzionu) – Budišov nad Budišovkou – údolí Budišovky a Odry – Skála Panny Marie – Heřmánky – Odry. Na oběd se zastavíme v Podlesí, ale pro jistotu si s sebou vezměte pití a jídlo na celý den.

Oslava slunovratu na železniční zastávce Klokočov

Čtvrtek 23.5.2019

V sobotu 22.6.2019 pořádáme na železniční zastávce Klokočov oslavu slunovratu, tj. přátelské setkání oderských a fulneckých ochránců přírody, jejich přátel a kamarádů i trempů a přátel zastávky Klokočov. Na zastávku je možno přijet již v pátek a pobýt zde až do neděle. Během dne můžeme udělat nějaké drobné práce na zastávce nebo se vydat na vycházku do okolí. Odpoledne zapálíme oheň slunovratu, který (doufejme) bude hořet dlouho do noci. Uvítáme účast kytaristů nebo jiného hudebníka, ochotných doprovodit táborový zpěv ostatních.

Foto: Petr Lelek

Mělo by být k dispozici točené pivo a jinak co si kdo doveze – pro sebe nebo pro případnou směnu s ostatními. To se týká i případného alkoholu. Bude fungovat samoobsluha, tzn. každý se bude obsluhovat sám a pomůže i s úklidem. Protože se mají přátelsky setkat ochránci přírody, jejich přátelé a trempové, uvítáme účast kytaristů nebo jiných hudebníků, kteří budou ochotni doprovodit zpěv ostatních.

Botanická vycházka

Čtvrtek 23.5.2019

V neděli 16.6.2019 pořádáme botanickou vycházku na vstavačové louky u Spálova. Pojedeme autobusem s odjezdem v 10:03 hod. z Oder, v 10:09 hod. z Louček (MŠ) a v 10:12 hod. z Jakubčovic nad Odrou (ROMO) do Spálova (Obecní úřad), odkud pak budeme pokračovat pěšky do Přírodní rezervace Královec. Odtud pak půjdeme do údolí Havranova potoka k Chalúpkově studánce a do údolí Odry k bývalé hájence, odkud se vydáme přes poutní místo Skála Panny Marie do Heřmánek na některý z vlaků s odjezdem ve 14:20, 16:20 nebo v 18:20 hodin.

Brigáda na železniční zastávce Klokočov

Čtvrtek 23.5.2019

O víkendu 31.5. – 2.6.2019 proběhne pracovní pobyt na železniční zastávce Klokočov. Budeme brigádničit na zastávce, kde nás čeká velký úklid, ale hlavně v sobotu od 10. hodiny připravíme materiál na prázdninový Kutilský den s Patem a Matem (31.8.2019), při němž si opět budou moci děti se svými rodiči vyrobit ptačí budku, krmítko nebo hmyzí hotel. V sobotu bude pro brigádníky připraven společný oběd a večer si zazpíváme. Doufáme, že se opět najdou ochotní kytaristi a případně i jiní muzikanti. Na zastávce je možno přespat od pátku až do neděle.

Členská schůze

Pátek 17.5.2019

Ve pondělí 20.5.2019 od 17:00 hodin proběhne v Katovně v Odrách pracovní schůzka ZO ČSOP Odry. Na této schůzce budeme projednávat přípravu brigádnického víkendu (31.5. – 2.6.2019) na železniční zastávce Klokočov s přípravou materiálu na Den s Patem a Matem a s kulturním večerem v sobotu 1.6.2019. Zároveň Vám připomínám otevření nové naučné stezky v Odrách o příštím víkendu. Na setkání se těší Petr Lelek.