Členská schůze

Pátek 6.5.2016
V úterý 10.5.2016 od 15. hodiny proběhne v Pizzerii Toscana na Masarykově náměstí v Odrách ochranářská pracovní schůzka. Na této schůzce bude hlavním bodem generální úklid na železniční zastávce Klokočov v týdnu 13.5. – 22.5.2016, přičemž v sobotu 14.5.2016 na zastávce proběhne doprovodný program při jízdě historického motorového vlaku „Hurvínka“. Rovněž projednáme již dříve avízované přírodovědné exkurze, které jsme prozatím termínově odsunuli pro množství jiných akcí.

Den Země

Pátek 15.4.2016

Město Odry, ochránci přírody, turistický kroužek Oderáci, přátelé geocachingu, myslivci a školy z Oder Vás zvou při příležitosti Dne Země na úklid přírody v okolí Oder.

Již v pátek 22.4.2016 od 16. hodiny proběhne sběr odpadků podél silnice II/442 od železniční zastávky Heřmánky po železniční zastávku Klokočov.

V sobotu 23.4.2016 se uskuteční úklid odpadků podél silnic v okolí Oder. Sraz sběračů bude v 8.30 hodin na náměstí v Odrách. V době mezi 9. a 12. hodinou budeme uklízet příkopy silnic a další tradiční místa v okolí Oder a po 13. hodině bude pro účastníky této akce připraveno opékání párků a další občerstvení.

Oblečte a obujte se pracovně a vezměte si s sebou rukavice. Ty vám můžeme i zapůjčit. Účastníci této akce obdrží zdarma občerstvení.

Z bezpečnostních důvodů je účast dětí a mládeže do 18-ti let možná jen v doprovodu rodičů nebo s jejich písemným souhlasem!

Tuto akci pomáhá zajistit Správa silnic Moravskoslezského kraje – Cestmistrovství Odry.

Ukliďme svět!

Pátek 15.4.2016

V rámci Dne Země a mezinárodní kampaně Ukliďme svět! zvou žáci ZŠ Heřmanice u Oder, dobrovolníci ČSOP Odry a Naše Kamenka o.s. všechny zájemce v pátek 22.4.2016 na jarní úklid Mořského oka. Sraz účastníků je v 8:00 hod. u ZŠ Heřmanice u Oder. Během akce se můžete zúčastnit úklidu podél cesty k Mořskému oku, vycházky do adrenalinového HEI-parku Tošovice a odpoledne Ozvěny EKO-filmu. Akce se uskuteční jen za nedeštivého počasí. Svačinu, pití, pracovní oděv a obuv, rukavice a dobrou náladu s sebou.

Otvírání studánky v údolí řeky Odry nad Klokočůvkem

Středa 23.3.2016

V neděli 27.3.2016 vyrazíme na tradiční velikonoční otvírání studánky v údolí řeky Odry nad Klokočůvkem. Pojedeme vlakem s odj. v 7.14 hod. ze Suchdolu nad Odrou, v 7.33 hod. z Oder, v 7.37 hod. z Louček a v 7.40 z Jakubčovic nad Odrou do Heřmánek, odkud se pěšky vydáme do údolí řeky Odry nad poutní místo Skála Panny Marie ke studánce na tzv. Široké Odře. Je možno jet i na kole nebo autem s tím, že kola si necháme u jedné z chat a auta je možno odstavit na parkovišti u Skály Panny Marie nebo u tábora nad Spálovským mlýnem. Sraz na mostě přes řeku Odru u tábora nad Spálovským mlýnem bude v 9.00 hodin.

Foto: Petr Lelek

Posbíráme odpadky, pročistíme stezku a vyčistíme studánku. Uděláme si táborák, uvaříme si kotlíkový guláš, z doneseného proutí si upleteme velikonoční pomlázky (tatary) a uděláme si vycházku do okolí. Poté se zpátky vrátíme na železniční zastávku Heřmánky na některý z vlaků s odjezdy ve 14.20, 16.17 a 18.17 hod. na Odry. Po otvírání studánky se můžete s námi přesunout vlaky s odjezdy ve 13.45, 15.45, 17.43 nebo v 19.45 hod. z Heřmánek na železniční zastávku Klokočov, kde bude možno přespat.

Úklid okolí Jahnova kamene a Veselé studánky nad Odrami

Čtvrtek 10.3.2016

Turistický kroužek v Odrách a ochránci přírody z Oder a Fulneku Vás srdečně zvou v sobotu 12. března 2016 na úklid okolí Jahnova kamene a Veselé studánky nad Odrami. Sraz je v 9:00 hodin na parkovišti u Dělnického domu v Odrách. Oblečte a obujte se pracovně a vezměte si s sebou rukavice a svačinu. Při tomto úklidu se dozvíte, co se připravuje na Veselském kopci.