Vycházka za bilinkami v okolí Klokočova

Pátek 12.6.2020

Ochránci přírody zvou všechny milovníky přírody v neděli 28. června 2020 na vycházku za bylinkami. Sraz bude v 8:30 hodin u kostela v Klokočově. Poté se pěšky vydáme na železniční zastávku Klokočov, kde bude závěrečné posezení s možným občerstvením. Po trase si určíme léčivé bylinky a řekneme si, na co je možné je užívat.

Do Klokočova je možno dojet vlakem a navazujícím autobusem. Vlak ze Suchdolu nad Odrou odjíždí v 7:20 hod., v 7:35 hod. z Oder, v 7:42 hod. z Jakubčovic nad Odrou, v 7:54 hod. z Klokočova a s příjezdem v 8:05 hod. do Vítkova. Z Vítkova jede autobus s odjezdem od železničního nádraží v 8:17 hod. a s příjezdem v 8:26 hod. do Klokočova ke kostelu. Ze železniční zastávky Klokočov odjíždějí vlaky na Odry ve 14:14, 16:14 nebo v 18:14 hod. Na Vítkov odjíždějí vlaky ve 13:51, 15:51 nebo v 17:51 hod. Za deště se vycházka nekoná.

Tato vycházka je podpořena grantem města Oder.

Oslava slunovratu na železniční zastávce Klokočov

Pátek 12.6.2020

Od pátku do neděle 19.6. – 21.6.2020 proběhne na železniční zastávce Klokočov Oslava slunovratu – setkání přátel přírody a trampů. Na zastávku je možno přijet již v pátek 19.6. od 12. hodiny a pobýt zde až do neděle 21.6.2020. Kromě oslavy bude vhodné posekat trávu. Sobotní dopoledne bude určeno drobným pracím na zastávce nebo vycházce do okolí. Odpoledne zapálíme Oheň slunovratu, který bude, doufejme, hořet dlouho do noci. Uvítáme účast kytaristů nebo jiných hudebníků, kteří budou ochotni doprovodit zpěv ostatních.

Bude k dispozici točené i láhvové pivo a jinak to, co si kdo doveze. To se týká i jiného alkoholu. Bude fungovat samoobsluha, kde se každý bude obsluhovat sám a pomůže i s úklidem. Na zastávce můžete zůstat do nedělní vycházky za bylinkami. A stále ještě, prosím, myslete na platná koronavirová ochranná opatření.

Foto: Petr Lelek

Botanická vycházka za orchidejemi Spálovska

Úterý 26.5.2020

V neděli 31.5.2020 půjdeme na botanickou vycházku za orchidejemi Spálovska. Pojedeme autobusem s odjezdem v 8:57 hod. z Jeseníku nad Odrou, rozc. k Suchdolu, v 9:13 hod. z Oder, Potoční, v 9:18 hod. z Oder, autobusové nádraží, v 9:24 hod. z Louček, MŠ, a v 9:27 hod. z Jakubčovic nad Odrou, ROMO, do Spálova, zast. Na Kocandě, příjezd v 9:51 hod., odkud se pěšky vydáme k přírodní památce Královec, kde by měly právě kvést chráněné vstavače – prstnatce májové (širolisté). Mimo ně by zde měly kvést další chráněné a vzácnější rostliny – zvonečník hlavatý, hadí mord nízký, kozlík dvoudomý, všivec lesní, suchopýr, bradáček vejčitý atd.

Z Královce se pak vydáme kolem Urbišova, Balerova rybníku a Chalúpkovy studánky údolím Havranova potoka k bývalé Čečotkově hájence a poté údolím řeky Odry kolem Spálovského mlýna, Skály Panny Marie a Klokočůvku do Heřmánek na vlak. Z Heřmánek jedou na Odry vlaky s odj. ve 12:16, 14:19 nebo v 16:19 hodin. Je možno jet i autobusy s odjezdem ve 13:28 nebo v 17:08 hod. ze zastávky Klokočůvek, rest., do Oder.

Délka pěší trasy je cca 8,2 km. V případě deště se tato akce neuskuteční. Pamatujte, prosím, na ochranná opatření, která ještě stále platí, např. na roušky do autobusu a vlaku.

Rozloučení se Zdenkem Kaspříkem

Neděle 17.5.2020

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že v neděli 17. května 2020 ve věku 64 let nás navždy opustil po boji s těžkou nemocí náš výborný kamarád

Zdenek KASPŘÍK

Zachovejme si ho proto v našich myslích tak, jak jsme ho zažili za jeho plných sil a pohody a vzpomínejme na něj v dobrém.

Foto: Petr Lelek

Foto: Petr Lelek

Foto: Petr Lelek

Foto: Petr Lelek

Foto: Petr Lelek

Rozloučení s panem Zdenkem Kaspříkem se uskuteční v kruhu rodinném.

Za zarmoucenou rodinu:

manželka Jarmila
dcery Michaela a Veronika s rodinami
bratr Jaromír s rodinou

Odvolání schůzky ZO ČSOP a všech nejbližších akcí

Pondělí 16.3.2020

Vážení přátelé, s ohledem na aktuální vývoj nákazové situace vám oznamujeme, že úterní ochranářská schůzka ZO ČSOP Odry se nekoná a nekonají se ani nejbližší akce v Katovně, které se přesouvají prozatím na neurčito. Dále ochránci přírody z Oder a z Fulneku ruší všechny avizované akce, tj. Den Země, Otvírání studánky atd., do odvolání. Doufáme, že nás virová epidemie mine, a že se situace zanedlouho vrátí k normálu. Přejeme vám hodně zdraví, odolnosti a optimismu.

ZO ČSOP Odry