Výroční členská schůze

Úterý 6.2.2018

V sobotu 17.2.2018 proběhne od 13:00 hodin ve vinárně Dělnického domu v Odrách výroční členská schůze ZO ČSOP Odry. Na programu schůze bude zpráva o činnosti a o hospodaření za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018. Připravte si, prosím, své návrhy akcí a tipy na výlety nebo činnost na tento rok.

Foto: Rostislav Petřík

Pro členy ZO ČSOP Odry: Pokud míníte být i nadále členy naší ZO, zaplaťte si, prosím, do této schůze členské příspěvky (tj. 300 Kč výdělečně činní, 100 Kč nevýdělečně činní (děti, studenti, nezaměstnaní) a 50 Kč důchodci nad 70 let, 350 Kč rodinné členství) a zároveň sdělte Lidce Wiltschové aktuální adresu bydliště, telefonní čísla a e-mailovou adresu pro aktualizaci seznamu členů. Svou účast na této schůzi, prosím, kvůli objednávce občerstvení potvrďte také Lidce Wiltschové osobně, e-mailem nebo telefonicky, a to do středy 14.2.2018. O úhradu členských příspěvků do 17.2.2018 prosíme i v případě, že se schůze nezúčastníte.

Sdělení nečlenům: Pokud se chcete seznámit s činností oderských ochránců přírody nebo zvažujete členství v této organizaci, budete rovněž na této schůzi vítáni. Zároveň Vás vyzýváme, abyste si na schůzi připravili návrhy akcí, kterých byste se rádi zúčastnili. I Vy se ale, prosím, nahlaste jednatelce Lidce Wiltschové.

Členská schůze

Úterý 6.2.2018

Ve středu 14.2.2018 od 17:15 hodin proběhne v kuželně u Dělnického domu v Odrách pracovní schůzka ZO ČSOP Odry. Projednáme přípravu výroční členské schůze a zimní akce. Pokud se nebudete moci zúčastnit a máte nějaké tipy na činnost, sdělte je, prosím předsedovi na jeho e-mail. Do výběrového řízení města Oder o granty jsme podali dvě žádosti, a to na dvě přírodovědné vycházky věnované rostlinám a houbám a na výrobu ochranářských pomůcek (budek, krmítek, hmyzích hotelů atd.) s dětmi na železniční zastávce Klokočov. V zimě zopakujeme Ekofilm a na jaro připravujeme vycházky.

Promítání obrázků vlastivědných zajímavostí z Oderska i z okolí

Pátek 12.1.2018

Ochránci přírody a Historicko – vlastivědný spolek Odry Vás srdečně zvou ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 16:00 hodin do Katovny na Okružní ulici v Odrách na promítání obrázků vlastivědných zajímavostí z Oderska i z okolí. Zaměříme se na neživou přírodu, vodu a na zajímavé stavby postavené z místních stavebních surovin. Na promítání si můžete pořídit brožuru: Horní Poodří, Vlastivědné zajímavosti a tipy na výlety. Vstupné 20 Kč, děti, mládež a důchodci 10 Kč.

Přátelské posezení na železniční zastávce Klokočov

Pátek 12.1.2018

O víkendu 19.1. – 21.1.2018 proběhne přátelské posezení na železniční zastávce Klokočov. V sobotu dopoledne je možno drobně brigádničit nebo vyrazit na výlet do okolí zastávky. Společně si uvaříme oběd, odpoledne projednáme přípravu výroční členské schůze a chystané akce a večer si můžeme zazpívat při kytaře, pokud se nějaký ochotný hráč najde. Na zastávku je možno přijet kdykoliv a na jakoukoliv dobu. Je zde možno přespat i bez spacáku. V neděli se rozjedeme domů. Na celý pobyt si s sebou vezměte své zásoby, co vaše hrdlo ráčí.

Členská schůze

Pátek 12.1.2018

Ve středu 17.1.2018 od 17:15 hodin se uskuteční v kuželně u Dělnického domu v Odrách pracovní schůzka ZO ČSOP Odry. Projednáme akce na leden a únor a tipy na žádost o grant města Oder, který je nutno podat do 31.1.2018 do 17. hodiny na podatelnu Městského úřadu Odry. Vaše tipy na ochranářské akce, které by mohly zaujmout občany Oder nebo jejich návštěvníky, můžete poslat předsedovi ZO Luďkovi Kostelníkovi na jeho e-mail.