Otvírání studánky v údolí řeky Odry nad Klokočůvkem

Pátek 29.3.2019

V sobotu 20.4.2019 vyrazíme na tradiční velikonoční otvírání studánky v údolí řeky Odry nad Klokočůvkem. Sraz je na mostě přes řeku Odru u tábora nad Spálovským mlýnem v 9:00 hodin. Stezku ke studánce v lesním svahu nad levým břehem řeky Odry prořežeme a posbíráme na ní odpadky, vyčistíme studánku, uděláme si táborák, opečeme přinesené buřty a společně si uvaříme bramborový guláš. Vezměte si s sebou alespoň lžíci a misku. Z doneseného proutí si upleteme velikonoční pomlázky a uděláme si vycházku do okolí. Po této akci je možno se přesunout na železniční zastávku Klokočov, kde můžete přespat.

Foto: Petr Lelek

Úklid přírody v okolí města Oder

Pátek 29.3.2019

Město Odry, ochránci přírody, přátelé geocachingu, myslivci a školy z Oder vás zvou v sobotu 13.4.2019 na úklid přírody v okolí města Oder. Budeme uklízet především okolí silnic. Pokud vám není lhostejné, jak naše příroda po zimě vinou některých neukázněných řidičů vypadá, pomozte s úklidem odpadků. Alespoň na čas si okolí našeho města zkrášlíme. Předem děkujeme.

Sraz sběračů bude v 8.30 hodin u Katovny v Odrách. V době mezi 9. a 12. hodinou budeme uklízet příkopy silnic a další tradiční místa v okolí Oder a po 13. hodině bude v Katovně pro účastníky této akce zdarma připraveno pohoštění.

Foto: Petr Lelek

Oblečte a obujte se pracovně a vezměte si s sebou rukavice. Ty vám můžeme i zapůjčit.

Z bezpečnostních důvodů je účast dětí a mládeže do 18-ti let možná jen v doprovodu rodičů nebo s jejich písemným souhlasem!

Na této akci se podílejí Oderská městská společnost s.r.o., Střední škola Odry, Správa silnic Moravskoslezského kraje – Cestmistrovství Odry a Myslivecký spolek z Vražného.

Přátelské setkání na železniční zastávce Klokočov

Středa 16.1.2019

O víkendu 22.2. – 24.2.2019 vás srdečně zveme na přátelské setkání na železniční zastávce Klokočov spojené s promítáním obrázků a se zpěvem při kytarách v sobotu 23.2.2019. Pokud máte nějaké zajímavé obrázky k prezentaci v rozumném množství, připravte si je na nějakém paměťovém nosiči.

Foto: Petr Lelek

Cestovatelská přednáška o Rumunsku

Středa 16.1.2019

Ochránci přírody z Oder a Fulneku vás srdečně zvou ve čtvrtek 14.2.2019 od 17:00 hodin do Katovny na Okružní ulici v Odrách na cestovatelskou přednášku Mgr. Radovana Rafaje z Bílovce o rumunském Banátu a Transylvánii. Pan Rafajn vás obrazem i slovem seznámí se zajímavostmi ze svých loňských cest po Rumunsku. Vstupné dobrovolné.

Foto: Ivo Dokoupil

Výroční členská schůze

Středa 16.1.2019

V sobotu 9.2.2019 proběhne od 13:00 hodin v kavárně Dělnického domu v Odrách výroční členská schůze ZO ČSOP Odry. Na programu schůze bude zpráva o činnosti a o hospodaření za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019. Připravte si, prosím, své návrhy akcí a tipy na výlety nebo činnost na tento rok.

Foto: Rostislav Petřík

Pro členy ZO ČSOP Odry: Pokud míníte být i nadále členy naší ZO, zaplaťte si, prosím, do této schůze členské příspěvky. Pozor, letos dochází ke změně a navýšení členských příspěvků (tj. 400 Kč výdělečně činní, 200 Kč nevýdělečně činní (děti, studenti, nezaměstnaní), 100 Kč důchodci nad 70 let a 500 Kč rodinné a kolektivní členství) a zároveň sdělte Lidce Wiltschové aktuální adresu bydliště, telefonní čísla a e-mailovou adresu pro aktualizaci seznamu členů. Svou účast na této schůzi, prosím, kvůli objednávce občerstvení potvrďte také Lidce Wiltschové osobně, e-mailem nebo telefonicky, a to do středy 6.2.2019. O úhradu členských příspěvků do 9.2.2019 prosíme i v případě, že se schůze nezúčastníte.

Sdělení nečlenům: Pokud se chcete seznámit s činností oderských ochránců přírody nebo zvažujete členství v této organizaci, budete rovněž na této schůzi vítáni. Zároveň Vás vyzýváme, abyste si na schůzi připravili návrhy akcí, kterých byste se rádi zúčastnili. I Vy se ale, prosím, nahlaste jednatelce Lidce Wiltschové.