Botanická vycházka za orchidejemi Spálovska

Úterý 26.5.2020

V neděli 31.5.2020 půjdeme na botanickou vycházku za orchidejemi Spálovska. Pojedeme autobusem s odjezdem v 8:57 hod. z Jeseníku nad Odrou, rozc. k Suchdolu, v 9:13 hod. z Oder, Potoční, v 9:18 hod. z Oder, autobusové nádraží, v 9:24 hod. z Louček, MŠ, a v 9:27 hod. z Jakubčovic nad Odrou, ROMO, do Spálova, zast. Na Kocandě, příjezd v 9:51 hod., odkud se pěšky vydáme k přírodní památce Královec, kde by měly právě kvést chráněné vstavače – prstnatce májové (širolisté). Mimo ně by zde měly kvést další chráněné a vzácnější rostliny – zvonečník hlavatý, hadí mord nízký, kozlík dvoudomý, všivec lesní, suchopýr, bradáček vejčitý atd.

Z Královce se pak vydáme kolem Urbišova, Balerova rybníku a Chalúpkovy studánky údolím Havranova potoka k bývalé Čečotkově hájence a poté údolím řeky Odry kolem Spálovského mlýna, Skály Panny Marie a Klokočůvku do Heřmánek na vlak. Z Heřmánek jedou na Odry vlaky s odj. ve 12:16, 14:19 nebo v 16:19 hodin. Je možno jet i autobusy s odjezdem ve 13:28 nebo v 17:08 hod. ze zastávky Klokočůvek, rest., do Oder.

Délka pěší trasy je cca 8,2 km. V případě deště se tato akce neuskuteční. Pamatujte, prosím, na ochranná opatření, která ještě stále platí, např. na roušky do autobusu a vlaku.

Rozloučení se Zdenkem Kaspříkem

Neděle 17.5.2020

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že v neděli 17. května 2020 ve věku 64 let nás navždy opustil po boji s těžkou nemocí náš výborný kamarád

Zdenek KASPŘÍK

Zachovejme si ho proto v našich myslích tak, jak jsme ho zažili za jeho plných sil a pohody a vzpomínejme na něj v dobrém.

Foto: Petr Lelek

Foto: Petr Lelek

Foto: Petr Lelek

Foto: Petr Lelek

Foto: Petr Lelek

Rozloučení s panem Zdenkem Kaspříkem se uskuteční v kruhu rodinném.

Za zarmoucenou rodinu:

manželka Jarmila
dcery Michaela a Veronika s rodinami
bratr Jaromír s rodinou

Odvolání schůzky ZO ČSOP a všech nejbližších akcí

Pondělí 16.3.2020

Vážení přátelé, s ohledem na aktuální vývoj nákazové situace vám oznamujeme, že úterní ochranářská schůzka ZO ČSOP Odry se nekoná a nekonají se ani nejbližší akce v Katovně, které se přesouvají prozatím na neurčito. Dále ochránci přírody z Oder a z Fulneku ruší všechny avizované akce, tj. Den Země, Otvírání studánky atd., do odvolání. Doufáme, že nás virová epidemie mine, a že se situace zanedlouho vrátí k normálu. Přejeme vám hodně zdraví, odolnosti a optimismu.

ZO ČSOP Odry

Členská schůze

Čtvrtek 12.3.2020

V úterý 17.3.2020 od 15:00 hodin proběhne v Pizzerii Toscana na náměstí v Odrách pracovní schůzka ZO ČSOP Odry. Projednáme přípravu akcí (např. Den Země) a grantů.

Vycházka ke Stříbrnému jezírku u Jestřábí

Čtvrtek 12.3.2020

V sobotu 14.3.2020 půjdeme na vycházku ke Stříbrnému jezírku u Jestřábí. Do Pohoře pojedeme autobusem s odjezdem ve 12:05 hodin z oderského autobusového nádraží. Autobusem pojedeme do Pohoře, zast. dolní konec, odkud pak vyrazíme pěšky Kaštankou k Přírodní památce Stříbrné jezírko a odtud pak po červené turistické značce dojdeme do Oder se zastávkou u Hraniční studánky. Vezměte si s sebou občerstvení a odpovídající vybavení. Za silného deště se vycházka nekoná.