Ukončovačka 2016

Středa 14.12.2016

Ve čtvrtek 29.12.2016 půjdeme na tradiční Ukončovačku, aneb pěší výlet s konzumací tuhých i tekutých zbytků z Vánoc a s veselou náladou. Sraz účastníků bude ve Spálově u obecního úřadu v 8.45 hod. Ve Spálově se prvně půjdeme podívat k Ballerovu větrnému mlýnu a pak se vydáme Mlýnicí a Rovenskou cestou k Peklu, ke Švédské skále a přes kamenolomy do Heřmánek. Ve zdejší nové malé hospůdce budeme mít připraven tradiční guláš a občerstvení. Jelikož se však jedná o malou hospůdku, budeme obslouženi postupně, proto bude vhodné, abychom do hospůdky docházeli po skupinkách (tak, jak tomu stejně i bývá). Trasa je dlouhá asi 10 km a půjdeme po nezpevněných cestách. Oheň si uděláme na Švédské skále, ale moc se nacpávat nebudeme, ať zvládneme ten guláš.

Foto: Petr Lelek

Do Spálova pojedeme autobusem s odjezdem v 8.20 hod. z Oder, z autobusového stanoviště (nádraží) a s odjezdy v 8.26 hod. z Louček, zast. osada, v 8.28 hod. z Jakubčovic nad Odrou, ROMO, v 8.30 hod. z Jakubčovic nad Odrou, pož. zbroj. (návsi) a s příjezdem do Spálova, obec. úřad v 8.39 hod. Do Oder je možno přijet od Suchdolu nad Odrou vlakem s odjezdem v 7.16 hod. a s příjezdem do Oder v 7.30 hod. Od Vítkova můžete přijet autobusem s odjezdem z Vítkova v 6.50 hod., z Klokočůvka v 7.15 hod. a s příjezdem do Jakubčovic nad Odrou k pož. zbroj. v 7.23 hod. (nebo v 7.25 hod. k ROMO – můžete se zajít ohřát k P. Lelkovi domů).

Z Heřmánek domů můžete jet autobusy s odj. ve 14.15, 14.34, 15.49 nebo v 16.49 hod. do Jakubčovic nad Odrou, Louček a Oder nebo ve 14.55 nebo ve 17.41 hod. přes Heřmanice, Kamenku do Vítkova. Do Klokočůvku, i do Klokočova a Vítkova, je možno jet autobusem s odj. v 15.14 hod. Vlakem je možno z Heřmánek jet na Odry a Suchdol nad Odrou ve 14.20, 16.18 a v 18.18 hod. a na Vítkov (nebo např. na žel. zastávku Klokočov, kterou máme až do Silvestra obsazenou) v 15.45, 17.45 nebo v 19.45 hod.

Výbor ZO ČSOP Odry děkuje všem oderským a fulneckým ochráncům přírody i našim příznivcům za celoroční pomoc přírodě, za všechny úspěšně proběhlé akce i za naše skvělé dosavadní vzájemné vztahy. Výbor ZO zároveň všem přeje pěkné a pohodové Vánoce a do nového roku především hodně zdraví, štěstí, radosti i pohody a ať se nám daří nejen při ochraně přírody.

Předvánoční pobyt na železniční zastávce Klokočov

Středa 14.12.2016

O víkendu 17.12. – 18.12.2016 proběhne předvánoční pobyt na železniční zastávce Klokočov spojený s vycházkou do lesa ke krmelci. Na zastávku můžete přijet již v sobotu v průběhu dne, kdy si v podvečer přes dataprojektor promítneme obrázky z dřívějších výletů a večer věnujeme písním při kytaře. Na zastávce přespíme do neděle. V neděli po 10. hodině si uděláme vycházku k nejbližšímu krmelci, kde necháme zvířátkům nějaké dobroty. Proto na zastávku přivezte vhodné pamlsky pro lesní zvěř a ptáčky. Společně si uvaříme, pobavíme se o plánech na příští rok.

Přátelské posezení na železniční zastávce Klokočov

Pátek 11.11.2016

O víkendu 25.11. – 27.11.2016 vás zveme na přátelské posezení na železniční zastávce Klokočov. V sobotu dopoledne si podle aktuálního počasí uděláme vycházku do okolí zastávky, např. ke Kamenskému rašeliništi a k památnému stromu Kamenskému klenu (odchod ze zastávky bude v 9:00 hodin), nebo si drobně zabrigádničíme. V sobotu si společně uvaříme pozdější oběd a po 17. hodině si promítneme obrázky z letošních akcí a dovolených nebo cokoliv jiného zajímavého i z dřívějška. Bude k dispozici diaprojektor i dataprojektor. Ať se ale vzájemně neunavujeme dlouhými projekcemi, vyberte obrázky tak, aby projekce trvala maximálně 20 minut. Večer si pak zazpíváme při kytaře nebo foukací harmonice a poklábosíme. Na zastávku je možno přijet již v pátek odpoledne nebo kdykoliv jindy a na jakoukoliv dobu. Je zde možno přespat i bez spacáku. V neděli se rozjedeme domů. Mimo sobotního oběda si s sebou vezměte své zásoby co vaše hrdlo ráčí.

Foto: Petr Lelek

Přátelské posezení na železniční zastávce Klokočov

Čtvrtek 22.9.2016

O víkendu 23.9. – 25.9.2016 proběhne přátelské posezení na železniční zastávce Klokočov. V sobotu dopoledne je možno drobně brigádničit nebo si udělat vycházku do okolí zastávky. V sobotu si společně uvaříme pozdější oběd a po setmění si promítneme obrázky z letošních akcí a dovolených nebo cokoliv jiného zajímavého i z dřívějška. Bude k dispozici diaprojektor i dataprojektor. Ať se ale vzájemně neunavujeme dlouhými projekcemi, vyberte, prosím, obrázky tak, aby projekce trvala maximálně 20 minut. Večer si pak zazpíváme při kytaře nebo foukací harmonice a poklábosíme. Na zastávku je možno jet již v pátek odpoledne nebo kdykoliv jindy a na jakoukoliv dobu. Je zde možno přespat i bez spacáku. V neděli se rozjedeme domů. Mimo sobotního oběda si s sebou, prosím, vezměte své zásoby, co vaše hrdlo ráčí.

Oslava slunovratu na železniční zastávce Klokočov

Čtvrtek 9.6.2016

V sobotu 18.6.2016 pořádáme na železniční zastávce Klokočov oslavu slunovratu, tj. přátelské setkání oderských a fulneckých ochránců přírody, jejich rodinných příslušníků a přátel přírody. Na oslavu je možno přijet ranním vlakem s odjezdem v 7.14 (nebo v 9.14) hod. ze Suchdolu nad Odrou, v 7.33 (9.19) hod. z Oder, v 7.40 (9.36) hod. z Jakubčovic nad Odrou a v 7.47 (9.43) hod. z Heřmánek a s příjezdem do Klokočova v 7.52 (9.49) hodin. Od Vítkova můžete přijet vlakem s odjezdem v 10.03 hod. z Vítkova a s příjezdem do Klokočova v 10.11 hodin. Můžete přijít pěšky nebo přijet na kole nebo autem, ale pozor na případně zkonzumovaný alkohol! Na zastávku bude možno přijet již v pátek 17.6. a zůstat do neděle 19.6.2016.

Foto: Petr Lelek

Během dne můžeme udělat nějaké drobné práce na zastávce nebo se vydat na vycházku do okolí. Odpoledne zapálíme oheň slunovratu, který doufejme bude hořet dlouho do noci. Uvítáme účast kytaristů nebo jiného hudebníka, kteří budou ochotni doprovodit táborový zpěv ostatních.

K občerstvení bude sponzorsky zajištěna bečka piva, zelňačka a makrely. Lidka zajistí nealko, nějaké uzeniny na opečení nad ohněm a pečivo za přijatelný finanční příspěvek. Ostatní vlastní mňamky si, prosím, doneste nebo dovezte podle Vašeho gusta. Uvítáme Vaše buchty coby ukázku Vaší kuchařské dovednosti. Jinak bude fungovat systém samoobsluha, tzn.  každý se bude obsluhovat sám a pomůže i s úklidem (např. s mytím nádobí atd.).