Výroční členská schůze

Pátek 17.1.2020

V sobotu 15.2.2020 proběhne od 13:00 hodin v kavárně Dělnického domu v Odrách výroční členská schůze ZO ČSOP Odry. Na programu schůze bude zpráva o činnosti a o hospodaření za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020. Připravte si, prosím, své návrhy akcí a tipy na výlety nebo činnost na tento rok.

Foto: Rostislav Petřík

Pro členy ZO ČSOP Odry: Pokud míníte být i nadále členy naší ZO, zaplaťte si, prosím, do této schůze členské příspěvky (tj. 400 Kč výdělečně činní, 200 Kč nevýdělečně činní (děti, studenti, nezaměstnaní) a 100 Kč důchodci nad 70 let, 500 Kč rodinné členství) a zároveň sdělte Lidce Wiltschové aktuální adresu bydliště, telefonní čísla a e-mailovou adresu pro aktualizaci seznamu členů. Svou účast na této schůzi, prosím, kvůli objednávce občerstvení potvrďte také Lidce Wiltschové osobně, e-mailem nebo telefonicky, a to do pondělí 10.2.2020. O úhradu členských příspěvků do 15.2.2020 prosíme i v případě, že se schůze nezúčastníte.

Sdělení nečlenům: Pokud se chcete seznámit s činností oderských ochránců přírody nebo zvažujete členství v této organizaci, budete rovněž na této schůzi vítáni. Zároveň Vás vyzýváme, abyste si na schůzi připravili návrhy akcí, kterých byste se rádi zúčastnili. I Vy se ale, prosím, nahlaste jednatelce Lidce Wiltschové.

Po této schůzi můžete v Dělnickém domě zůstat na Bál Oderské chasy.

Přátelské posezení na železniční zastávce Klokočov

Pondělí 13.1.2020

V sobotu 18.1.2020 proběhne na železniční zastávce Klokočov přátelské posezení spojené s promítáním obrázků od 16. hodiny, možná i se zpěvem při kytarách. Pokud máte nějaké zajímavé obrázky k elektronické prezentaci v rozumném množství, cca do 50 obrázků, připravte si je na nějakém paměťovém nosiči.

Foto: Petr Lelek

Členská schůze

Pondělí 13.1.2020

Ve středu 15.1.2020 od 17:15 hodin proběhne v kuželně u Dělnického domu v Odrách pracovní schůzka ZO ČSOP Odry. Projednáme přípravu výroční členské schůze, podání grantů na letošní rok, zimní akce i návrhy dalších akcí na tento rok. Pokud se nebudete moci zúčastnit a máte nějaké tipy na činnost, sdělte je, prosím, předsedovi Luďkovi Kostelníkovi na jeho e-mail.

Silvestrovský pobyt na železniční zastávce Klokočov

Úterý 24.12.2019

Od 30.12.2019 do 1.1.2020 proběhne Silvestrovský pobyt na železniční zastávce Klokočov. Nevázaný pobyt se silvestrovsko – novoročními radovánkami a mírnou turistikou, proložené promítáním pěkných záběrů z činnosti ZO i ze soukromých toulek. Konzumovat se budou vlastní dovezené pochutiny. Je možno vyrazit se podívat na nějaký ten ohňostroj v okolí. I když se oslava konce roku nazývá Ochranářský Silvestr, neznamená to, že se nemohou zúčastnit nečlenové naší ZO ČSOP nebo neochranáři. Je srdečně zván každý veselé mysli a dobré vůle. Těšíme se na Vás.

Výbor ZO ČSOP Odry Vám za celoroční ochranářskou práci děkuje, přeje Vám šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2020 Vám přeje především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a dobré nálady a jen pěkné zážitky z pobytů v přírodě a z účasti na našich akcích.

Máte-li nějaké nápady na činnost naší ZO v příštím roce, sdělte je, prosím, na adresu předsedy Luďka Kostelníka. Předem Vám děkujeme.

Ukončovačka 2019

Pondělí 16.12.2019

V pátek 27.12.2019 půjdeme na tradiční Ukončovačku, aneb pěší výlet s konzumací tuhých i tekutých zbytků z Vánoc a s veselou náladou. Tentokrát půjdeme z Oder od Dělnického domu, kde se sejdeme v 8:30 hodin, Veselským chodníkem k Jahnovu kameni přes geologickou expozici na lyžařské louce po veselské silnici okolo Veselé studánky na lesní svážnici vedoucí úbočím Veselského kopce okolo zpřístupňovaných břidlicových dolů (Flascharův důl) až k silnici z Veselí do Hynčic. Je možno si prohlédnout středověké stříbrné důlky a v bývalém lomu pod Veselím bude možnost si nad ohněm opéci párek.

Foto: Petr Bill

Vrátíme se na silnici vedoucí z Veselí do Hynčic. U dřevěného křížku je možno odbočit k odpočívce s Mendelovým kaštanem. Jelikož bude Památník J. G. Mendela uzavřen, prohlédneme si památky (památník, pamětní desku na bývalé hasičské zbrojnici a bývalou školu, kterou Mendel navštěvoval) upomínající na tohoto světového genetika zvenčí. U hynčické kapličky pak odbočíme na záhumenní cestu, která nás mimo hlavní silnice dovede do Vražného, kde je domluveno v restauraci u hřiště tradiční občerstvení s gulášem.

Ve vraženské restauraci je závěr vycházky, takže se po občerstvení můžete domů vydat například pěšky do Oder přes Oderské rybníky (5,5 km na okraj Oder u koupaliště) nebo na vlak do Mankovic (2,3 km na zastávku, odjezdy vlaků na Odry ve 13:23, 15:23 nebo v 17:23 hod. nebo na Suchdol nad Odrou v 14:43, 16:43 nebo v 18:43 hod.) nebo můžete jet autobusem ze zastávky Vražné, U hřiště (0,2 km na zastávku, odjezdy autobusů na Odry v 13:23, 14:08 nebo v 15:43 hod., do Nového Jičína v 13:44, 14:12, 15:09 nebo v 16:29 hod. nebo do Mankovic v 13:44, 14:12, 15:09 nebo v 16:29 hod.).

Pokud budete chtít zůstat na železniční zastávce Klokočov až do Silvestra, klidně můžete, protože zastávku máme za tím účelem rezervovanou pro naši organizaci.